So isi čhibiakri revitalizacja?

Nacjonalno čhibiakro centrum isi aktivnie te pomoginel i stimulinel kaj butir pes te uživinel do nacjonalne mniejšoščakre čhibia te společenstvo, te pomoginel i del fahovo viedza, te rozvininel metodi kaj te javen zoraledir individualna varunki kaj te uživinel i odziskinel čhib i teš te rozvininel viedza pal revitalizacja.

Buti kaj te pomoginel dre jek čhib i kaj te pšedžidžol duredir dre pšišlošč dova kharel pes čhibiakri revitalizacja. Revitalizacja do nacjonalne mniejšoščakre čhibiati isi dava kaj te odziskinel i rozvininel čhibia pšez rožna šviadoma tipi i džalani. Do dlugo terminovo celo i lengro džalanio isi kaj te zvienkšinel i te uživinel čhib zaruvno pe požomo individualno i společno rovnieš te pomoginel sir te pšeligirel do nacjonalne mniejšoščakre čhibia i kultura te nastempno generacja.

Soske moginel jek čhib te zanašadžiol?

Pšičina kaj jekhe mniejšoščakri čhib isi zagrožono i naražono kaj te zanašadžiol isi pševažnie pšez dlugo ciro aktivno asimilacja kaj doligirdžia te baro proceso kaj sparudžia pes čhib. Proceso kaj sparuvel pes čhib značinel kaj kon rakirel do čhibiasa lokhes pšedžial i uživinel javir čhib. Dre jek proceso kaj sparuvel pes čhib to coraz kutedir uživinel pes čhib dre ružna situacji, kaj lokhes doligirel pes kaj čhib juš na pšeligirel pes dadendi te čhavore.

Starani kaj zaphagiren i te odriškirel proceso kaj sparuvel pes čhib

Jek proceso kaj sparuvel pes čhib isi la podstavi dre ružna historična i společna elementi kaj žatko zaležinel pe manušengre aktivna vibori čhibiati. Čhibiakri revitalizacja dotičinel kaj te rozvininel nažendži i metodi kaj te podhadel bute manušen. Te spierinel len sir te pšeligiren čhib maškir generacji i te podhadel statuso čhibiakro. Jek važno čenšč te revitalizacjakro proceso isi kaj te del vsparčio manušenge kaj te čuinen pes pevnie kaj te moginen te rakirel čhibjasa dre ružna situacji.

Pozicja pal revitalizacja te do nacjonalna mniejšoščakre čhibia

Da nacjonalne mniejšoščakre čhibien isi ružna pozicji te revitalizacja čhibiati ružna vimagani i počhebi tiro fklado dre daja buti. Jek opinia sir isi kana, dava značinel kaj sare čhibia rakhen pes dre proceso kaj sparuvel pes čhib, save elementi isi značonca sir te uživines do čhib, to isi te javel podstava kaj te kerel revitalizacja i so te popravinel. Te do samo ciro isi do same vizvaniosa te but do nacjonalno mniejšoščakre čhibien, to znači že čačipen isi dasavo proceso kaj pes sparuvel čhib to isi dava kaj čhib isi zagrožono kaj te pšedžidžol dre Švecja.

1 Laf kultura dre dava značenio uživinel pes čensto pe tipovo zahovanio, tradicji i kulturova reštki, orientacijna normi, centralna vartošči i ideali, i sposobo sir dikhes pe sveto, vijašnines i halos. Kulturi isi historičnie uformovana, sparude i socijalnie ščhude polončeni.