Nationelno šibakocentro

Khate šaj gines pa e Isofoski butji ke hodj te keren o nationelno šibakocentro a finickona, jiddisch, meänkieli taj romani.

E Isofos si misioni khatar o govermento te phutrel šibakocentro pe e nationelna minoritetonge šiba finicko, jiddisch, meänkieli taj romani. Nationelno šibakocentro dela žutori kon i šib hasnin ando intrego them te šaj inkrenla, te len palpale taj te bujharen avri pengi šib – kade ke e nationelna minoritetoske šiba šaj trajin majdur ando Švedo.

Pe kadala riga šaj gines sar i butji žal angle, pe majbut rigen te aven andi butji taj te ginen e nevimata taj e nevimatonge lila e informaciovonca ke so kerdjolpe taj so avela a šibakacentroska butjasa.

Nevimaskolil

 • Nevimaskolil 5 šibakocentro

  13 December 2022

  Tela o 2022 e Isof:os si misija te etableralij nacionelne šibengecentruri pe e nacionalni minoritonge šiba po finicko, jidiš, meänkeli taj romani šib…

 • Nevimasko lil 4 šibakocentro

  16 August 2022

  Tela o 2022 e Isofos si misija te etableralij nacionelno šibakocentro pe e nacionelna minoritetoske šiba po finicko, jidiš, meänkeli taj romano. Ando…

 • Nevimasko lil 3 šibakocentro

  16 August 2022

  Tela o 2022 o Isof etableralija nationelno šibakocentro po finicko, jidiš, meänkeli taj romano taj khate ande kado nevimasko lil šaj gines sar i butj…

 • Nevimasko lil 2 šibakocentro

  22 April 2022

  Tela o 2022 o Isof etableralija nationelno šiakocentro po finicko, jidiš, meänkeli taj romano taj khate ande kado nevimasko lil šaj gines sar i butji…