So isi čhibiakro centrum te kerel?

Isof začhudža čhibiakro centrum kaj dija propozicja pal ogulno misja kejek čhibiakro centrum kaj te dostarčinel do aktualna mniejšoščakre vymagani i pravi. Kaj te lel peskry čhib i aktivnie te pomoginel i te stimulinel kaj te bariakirel čhibi, te vzmocninel varunki každuneskre kaj te rakiren i te odzyskinel čhib i teš te rozpofšehninel viedza pal čhib i sir možna late revitalizinel.

Každo čhibiakro centrum lela peskre detaljenca bučakre opisi, ale niektura ogulna zadani isi do korkore te sare čhibiakre centrum. Do dlugo terminovo celo kaj telel kroko i te uživinel čhib pe požomo individualno i společno kaj te pomoginel ogulnie sir skutečnie te kerel kaj do nacjonalno mniejšoščakry čhib i kultura isi te pšedžial te javir generacja.

Pojavinel pes nacjonalnie kaj rakiren do čhib i dre celo them

Čhibiakro centrum isi:

 • te kerel buty save vymagani isi te mniejšošč i situacja kaj každunes isi varunki kaj te odzyskinel i terakirel čhib.
 • spulpraca ružne učestnikenca kaj tedodžal kedole kaj rakiren do čhib dre celo them.
 • regularnie te analizinel čhibiakri situacja te ružna nacjonalna mniejšošči te vspulpraca čhibiakre radasa dre Isof.
 • regularnie te analizinel peskri revitalizacjakri buty.

Te rozvininel i te informinel metody te čhibiakri revitalizacja dre Švecja

Čhibiakro centrum isi:

 • te rozvininel metody te čhibiakri revitalizacja te do nacjonalne mniejšoščakri čhib.
 • te skendel, dokumentynel i tesikavel lačhe pšykladi i došviadčeni čhibiakre revitalizacjati pe nacjonalno, lokalno i internacjonalno požomo.
 • pe ružna sposoby te vspierynel semencen dre čhibiakro pšeligiripen pe manušendy kaj rakiren do čhib.

Spolpraca i pomoc javire učestnikenca dre revitalizacjakri buty

Čhibiakro centrum isi:

 • te spulpracynel javire čhibiakre centrumenca dre Švecja i internacjonalnie i teš komunenca, regjonenca, školenioskre manušenca, resurs biblioteka, vladza, fereningi, i organizacj dre celo them.
 • te zorganizinel i telel udžalo te seminarij i konferancji skerovana pe učesnikendi pe ružna požomi.
 • te sikavel viedza pal, došviadčeni metodendi pal čhibiakri revitalizacja, i viedza pal do nacjonalno mniejšoščakro džiedžictvo kulturovo i do nacjonalno mniejšoščakri čhibiakri historia i dadyvesatune varunki.

Te kerel buty phirades pal informacjasa i nastavienio te do nacjonalna mniejšoščakre čhibia

Čhibiakro centrum isi:

 • te podhadel šviadomošč kaj do nacjonalna mniejšoščakre čhibia isi zagrožona ale možna lente revitalizinel.
 • te informinel pal mniejšoščakre čhibiakre pravy.
 • te kerel do čhib vidočno te společenstvo.