Novinengrolil

  • Novinengro lil 2 čhibiakro centrum

    22 April 2022

    Te 2022 isi Isof te začhuvel nacjonalno čhibiakro centrum dre finska, jiddisch, meänkieli i romska adaj dre novinengro lil mogines te čitinel sir da …

  • Novinengro lil 1 čhibiakro centrum

    8 April 2022

    Dre stičnio dava berš začnindžia Isof planovanio bučakro kaj te začhuven čhibiakro centrum, celo isi dasavo kaj varekici dasave isi te javen začhude …