Novinengrolil

 • Novinencalil 4 čhibiakro centrum

  17 August 2022

  Te 2022 dorešča Isof te zadanio kaj te začhuvel nacjonalno čhibiakro centrum dre mnejšoščakre čhibia finsko, jiddisch, meänkieli i romska. Kaj začhud…

 • Novinencalil 3 čhibiakro centrum

  17 August 2022

  Te 2022 isi Isof te začhuvel nacjonalno čhibiakro centrum dre mniejšoščakri čhib te finsko, jiddisch, meänkieli i romska i adaj dre novinengrolil mog…

 • Novinengro lil 2 čhibiakro centrum

  22 April 2022

  Te 2022 isi Isof te začhuvel nacjonalno čhibiakro centrum dre finska, jiddisch, meänkieli i romska adaj dre novinengro lil mogines te čitinel sir da …

 • Novinengro lil 1 čhibiakro centrum

  8 April 2022

  Dre stičnio dava berš začnindžia Isof planovanio bučakro kaj te začhuven čhibiakro centrum, celo isi dasavo kaj varekici dasave isi te javen začhude …