Dotacja mniejšoščakre čhibiake

So berš pšidželinel Isof dotacja ružne fereningenge dre Švecja kaj zalen pes projektenca kaj te vspierinel do nacjonalno mniejšoščakri čhib. Kon moginel pes te starinel pal dotacja i sir te kerel?

Kon moginel pes te starinel?

Pal dotacja mognel pes te starinel organizacja i fundacja kaj nani panstvovo albo komunalno, i kaj nani la žadno zisko i ligirel peskri džalalnošč dre Švecja.

Teš možna pes te starinel pal dotacja javire fereningenca, organizacjeca, fundacjenca albo komunasa. Natomniast na doresen dotacja privatna manuša, spolki akcijna, firmi, bez numerendi organizacji albo školenio personalosti.

Pal so mogines tut te starinel?

Love pe projekto isi pšidželona pe

  • projekto kaj leskro celo isi te zmocninel čhibiakri kompetencja (umiejentnošč te čitinel, pisinel, rakirel i te halol čhib)
  • džalanio kaj te zviekšinel viedza varekici čhibiendi, čhib jako kulturakro nošičelo albo te pšekazinel čhib maškir pokoleni.

Dodatkovo isi specialno varunki kaj naležinen te podanio.

Kedi možna te ščhuvel podanio?

Termino kaj te ščhuvel podanio isi so berš maškir grudnio te phaš stičnio te nastempno berš.

Sir san te ščhuvel podanio?

Podanio vipelnines pe jek blanketa kaj bičhaves te Isof dre do dives kaj isi podino do termino kaj isi te javel vibičhado. Podanio isi te javel po švecku.

Decizja pal dotacja

Isof len isi jek specialno referens grupa kaj pšigotinel podani i del propozicja i zapevninel sir te rozdželinel dotacja. Decizja kon isi te doresel dotacja podlel generalno direktoro užendosti. Kedi čhel podlini decizja to bičhaven pe e-post te dole kon ščhudža podanio. Jek lista pe pžeznano dotacja isi teš publikovano adaj pe isof.se.

Kšengovošč dotacjakro

Jek organizacja albo fundacja kaj dorešča dotacja isi zobovionzano kaj te do čiro kaj isi podino dre decizia isi te sikavel jek ekonomično kšengovošč.

Adaj mogines te čitinel butir

Adaj pe webben isi stroni po švecku kaj tu mogines te čitinel sir san te ščhuvel podani i kšengovošč dotacjati, stirde do blanketa te vipelnienio, dik pe do aktualno termino kaj san te ščhuvel vniosko i mogines te dikhel kon dorešča dotacja i lel ružna lačhe pšikladi.