Nacjonalno čhibiakro centrum

Adaj tu mogines te čitinel pal Isofs buti pal začhuiben nacjonalno čhibiakro centrum pe finska, jiddisch, meänkieli i romska.

Isof čhija pšez vladza vkendino kaj te začhuvel čhibiakro centrum te nacjonalna mniejšošči narodova čhibia finska, jiddisch, meänkieli i romska. Nacjonalno čhibiakro centrum isi te del grupake kaj rakirel čhibibiasa dre celo them možlivošč kaj te urikirel, te lel pale i te rozvininel peskri čhib adža kaj do nacjonalno mniejšoščakre narodova čhibia moginen te džidžol duredir dre Švecja.

Pe dale riga (stroni) mogines tu te čitinel pal da buti sir džal te jangil, i pe ružna sposobi mogines te lel udžalo dre da buti i teš te čitinel novini i novinengro lil informacjasa so pes kerel i so pes kerela dre čhibiakre centrumoskri buti.

Novinengrolil

 • Novinencalil 4 čhibiakro centrum

  17 August 2022

  Te 2022 dorešča Isof te zadanio kaj te začhuvel nacjonalno čhibiakro centrum dre mnejšoščakre čhibia finsko, jiddisch, meänkieli i romska. Kaj začhud…

 • Novinencalil 3 čhibiakro centrum

  17 August 2022

  Te 2022 isi Isof te začhuvel nacjonalno čhibiakro centrum dre mniejšoščakri čhib te finsko, jiddisch, meänkieli i romska i adaj dre novinengrolil mog…

 • Novinengro lil 2 čhibiakro centrum

  22 April 2022

  Te 2022 isi Isof te začhuvel nacjonalno čhibiakro centrum dre finska, jiddisch, meänkieli i romska adaj dre novinengro lil mogines te čitinel sir da …

 • Novinengro lil 1 čhibiakro centrum

  8 April 2022

  Dre stičnio dava berš začnindžia Isof planovanio bučakro kaj te začhuven čhibiakro centrum, celo isi dasavo kaj varekici dasave isi te javen začhude …