Namnbloggen

Vinga och Stora Pölsan - två fyrar

Den som seglar norrut längs Bohuskusten med Göteborgs södra skärgård i ryggen passerar inte mindre än tolv kustfyrar.

I och med dagens moderna navigationsredskap fyller fyrarna inte längre samma funktion som de gjorde i äldre tid, men de är fortfarande viktiga för den som färdas till havs. Även deras namn är intressanta. Ganska ofta har de fått namn efter skären de ligger på. Analys av dessa namn visar även att namnen existerar på olika nivåer, både lokalt och internationellt. Det är inte alltid lokalbefolkningens utan ibland (de ofta internationella) sjöfararnas namn som etablerats och fått fäste.

Vinga – där det rasar och virvlar

Namnet Vinga hänger samman med det danska ordet hvinge som betyder ’rasa, larma; sno, vrida’ och det norska ordet kvingla ’tumla omkring; virvla’.

Fotot föreställer en klipphäll med en äldre fyrbyggnad mot en molnfylld himmel

Namnet Vinga syftar sannolikt på stormarnas vinande och vågornas brus eller hur skummet yr och virvlar runt holmen och fyren.

Bilden föreställer en svartvit kopia av ett arkivkort.

Namnet Vinga beskrivet på ett arkivkort i Isofs namnsamlingar.

Stora Pölsan — det korvliknande skäret

Fyren Stora Pölsan har fått sitt namn efter skäret där den står. Intill ligger ett mindre skär som heter Lilla Pölsan och tillsammans kallas skären för Pölsorna. Namnet är känt sedan 1673 och innehåller det dialektala ordet pölsa ’korv’ som syftar på att de avlånga skären på håll liknats vid två korvar.

Foto från en stenig strand mot ett avlägset skär med fyr i solnedgång.

Mer om fyrnamn

Exemplen ovan är hämtade från artikeln Från Tistlarna till Nordkoster – Om namn på fyrar längs Västkusten Pdf, 8.2 MB. Pdf, 8.2 MB Pdf, 8.2 MB. av Maria Löfdahl. Du kan också hitta information om fyrnamn i bokserien Ortnamn i Göteborgs och Bohus län (OBG).

/Maria Löfdahl