Namnbloggen

Maja

Maja är ett populärt namn som år efter år finns med i topplistan när namnstatistiken presenteras. Ursprungligen är det ett smeknamn för Maria och Margareta.

Porträtt.

Två berömda ”Major”: artisten Maja Ivarsson och stortjuven Lasse-Maja (Lars Larsson Molin).

Veteran i namntoppen

Den sista januari släppte SCB sin statistik för namn som givits till barn under år 2018. Det näst vanligaste flicknamnet är Maja, som uppträder i en mängd olika stavningar (oftast Maja, inte sällan Maya). Namnet har varit med i 10-i-topp under hela seklet – förutom 2017 då det låg på elfte plats – och har ofta haft en placering bland de tre vanligaste namnen. Vad som ligger bakom ställningen i namntoppen är svårt att uttala sig om, men Maja följer förstås ett vanligt mönster för populära flicknamn: det är tvåstavigt och slutar på -a. Detsamma kan sägas om Wilma, som är den andra veteranen i sammanhanget.

Bildning till Maria

Som historiskt namn i Sverige, senast från och med omkring år 1700, är Maja troligen i första hand en smekform för Maria men också för till exempel Margareta. Kanske har även associationer till månaden maj förekommit, men sådana har nog inte spelat någon större roll förrän i ganska sen tid. I dag är Maja i första hand ett officiellt namn, men ännu journalisten och författaren Maja Hagerman, som är född 1960, hette från början Maria.

Till att börja med har Maja varit en vardaglig namnform, som ofta förknippats med lägre sociala skikt, vilket kan ha bidragit till uttryck som slarvmaja och kladdmaja. Så småningom sker dock en klassresa, och en bit in på 1900-talet ansågs namnet rentav ha överklassprägel.

Namn på gudomligheter?

Även utanför Sverige förekommer Maja och liknande namn som smekformer, men som bakgrund brukar också framhållas grekiska, romerska och indiska gudinnor med likalydande namn. Att Maya nuförtiden är en rätt vanlig stavning av namnet i Sverige tyder väl i första hand på allmänt inflytande från engelskspråkiga länder, men kanske spelar även gudinnenamnen en roll i sammanhanget.

Medeltida bakgrund?

En vanlig uppfattning är att Maja uppträder i Sverige redan på 1300-talet. Det finns mycket riktigt ett antal skrivningar Maiobonde ’Majas man’, Maioson ’Majas son’ och liknande från 1300-talets Östergötland och Småland. Eftersom kvinnonamnet Maria är synnerligen ovanligt under medeltiden bör denna tids Maja vara en bildning till Margareta eller möjligen till ett namn som Magnhild. Dessvärre är det mycket svårt att se någon kontinuitet för bruket av Maja efter 1300-talet. Även om kvinnonamn är dåligt kända långt fram i tiden är det därför möjligt att vårt Maja är en nybildning från 1600-talet utan medeltida bakgrund. Den närliggande namnformen Majsa är däremot spårbar från 1490 och framåt. Kanske är Maja delvis en utveckling från detta Majsa, trots att man förstås gärna vill tänka sig det motsatta, att Majsa utvecklats ur Maja.

/Lennart Ryman

Efterlysning

Känner du till en Maja som uppträder före 1700? Hör gärna av dig med källhänvisning till namn@isof.se!