Namnbloggen

Visingsö – efterlängtad ortnamnstolkning

Just nu pågår arbetet för fullt med en ny, uppdaterad utgåva av Svenskt ortnamnslexikon. Ett namn som äntligen fått en tolkning är Visingsö.

Karta.

I den gamla utgåvan av Svenskt ortnamnslexikon konstateras det bara att namnet Visingsö är oklart. Sedan dess har namnet diskuterats av flera olika forskare och man har kommit fram till att dess ursprungliga form sannolikt inte har varit Visingsø, utan Visinsø.

Med denna utgångsformen skulle Visingsö kunna innehålla ett försvunnet ord *vīsin ’sank, sidlänt mark’ eller ett ortnamn *Vīsin med samma betydelse. Öns namn skulle i så fall betyda ’ön med det karakteristiska sidlänta området’. Den sakliga förankringen för en sådan tolkning hittar vi vid öns smalaste del, som kännetecknas av sanka, låglänta stränder.

/Kristina Neumüller

Källor

Staffan Fridell: Ortnamn på Visingsö. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2010.

Thorsten Andersson: Visingsö. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2011.