Namnbloggen

Från Abbekås till Öxnevalla

Inom kort utkommer den nya utgåvan av Svenskt ortnamnslexikon. Boken tar oss med på en 6 300 namn lång resa genom landet, från första sidans Abbekås till sista sidans Öxnevalla.

Småbåtshamn i solnedgång.

Hamn i Abbekås.

Abbekås

Abbekås är namnet på en tätort vid Skånes sydkust. Äldst har namnet avsett ett fiskeläge, vilket också återspeglas i efterleden ‑kås. Dialektordet kås betyder nämligen ’båtplats, mindre hamn’. Ordet är inte särskilt vanligt förekommande i ortnamn, men det finns en del fall i de sydligaste delarna av landet.

Förleden i Abbekås innehåller troligen mansnamnet Abbi, som ursprungligen är en kortform till namn som Abiorn och Abraham. ’Abbes båtplats’ är alltså vad namnet Abbekås betyder.

Öxnevalla

Öxnevalla är namnet på en socken i Marks härad i Västergötland. Efterleden innehåller ordet vall i betydelsen ’slät, gräsbevuxen mark’. Förleden har med djurbeteckningen oxe att göra. Ett alternativ är att förleden innehåller en gammal böjningsform (genitiv plural) av ordet oxe, ett annat är att den innehåller ett numera försvunnet ånamn med betydelsen ’Oxbäcken’.

Vilket som än är fallet så har det uppenbarligen en gång i tiden funnits gott om oxar på den släta gräsmarken vid Öxnevalla.

/Mats Wahlberg