Namnbloggen

Harpsund – nykomling i Svenskt ortnamnslexikon

Nu har nya upplagan av Svenskt ortnamnslexikon äntligen kommit, och ett av de nytillkomna namnen är Harpsund.

Exteriör.

Harpsund fotograferat från sjösidan år 2008.

Statsministerns sommarställe

Harpsund är i dag kanske mest känt som sommarställe åt Sveriges statsminister. Herrgården, som varit säteri sedan 1560, testamenterades 1952 till svenska staten med villkor att huvudbyggnaden uppläts till rekreations- och representationsbostad åt statsministern. Herrgården har även använts vid besök av utländska politiker och som lokal för konferenser och överläggningar.

Tre män i en eka på sjön.

Tage Erlander och Nikita Chrusjtjov med en tolk i den berömda Harpsundsekan år 1964.

Namn känt sedan 1380

Namnet Harpsund finns omnämnt redan 1380 (j harposunde). Efterleden är ordet sund och namnet har usprungligen avsett just ett sund i den intilliggande Harpsundssjön.

Det finns två tolkningsförslag för förleden Harp-. Enligt det ena kan den hänga ihop med (h)arp- som betyder ’torr, ingrodd smuts’, men denna betydelse är svår att förklara rent sakligt. Enligt det andra förslaget är det ett fornsvenskt ord *harpa som betyder ’något sammansnörpt, hopdraget’ som ingår i namnet. Detta ord är besläktat med isländskans harpa ’snörpa ihop’ och herpa ’dra ihop’. Enligt detta förslag skulle Harpsund kunna innehålla ett försvunnet naturnamn Harpa. Detta namn kan ha avsett själva sundet, eller en närbelägen ö, eller möjligen en å. Harpsund kan alltså betyda ’sundet Harpa’, ’sundet vid ön Harpa’ eller ’sundet vid ån Harpa’.

Som säteri bar Harpsund under en tid namnet Axelsberg, som är bildat till namnet på en tidigare ägare, Axel Stålarm (död 1702).

/Elin Pihl