Namnbloggen

Stora och Lilla Sommarvädret

Stora och Lilla Sommarvädret har varit namn på undervattensgrund i den blekingska skärgården, en bit söder om Stickelön och Saltärna.

Solig skärgårdsmiljö.

Blir det något sommarväder? Tolkningen av ortnamnet Sommarvädret är ungefär lika osäker som prognoserna för sommarvädret.

Väder som i vind eller vädur?

Ordet väder kan i ortnamn syfta på platser som ofta är utsatta kraftig vind. Ibland är det dock istället ordet vädur ’bagge’ som ingår, och bakgrunden kan i så fall vara att platsen använts som bete för baggar. Båda dessa tolkningar har diskuterats till exempel för Väderöarna i Bohuslän och för Hallands Väderö.

Men hur ligger det då till med Sommarvädret? Något bete för baggar kan det ju inte ha varit fråga om här eftersom det rör sig om undervattensskär. De äldre beläggen för namnet gör att det knappast heller kan röra sig om ordet väder, för på 1700-talet skrivs det nämligen Sommarvärtsgrundet.

Prepositionsnamn?

Namnet Sommarvädret diskuterades 1939 av Bertil Ohlsson som föreslår ett tydningsförslag som ”möjligen [kan] ha fog för sig”. Namnet skulle kunna ange grundets läge i förhållande till ett annat grund, Sommargrundet, med hjälp av ett gammalt dialektalt uttryck i väre ve ’i grannskapet av’. Man skulle i så fall ursprungligen ha kallat Sommarvädret *I väre ve Sommargrundet.

Så småningom skulle man ha kunnat uppfatta *Iväre som det egentliga namnet, varpå en bildning *Sommar-iväre kan ha uppstått. Detta kan sedan ha påverkats av sjömansspråkets nordvärts och liknande, och på så vis kan de äldsta beläggens former med -värts- ha uppstått.

Det är mycket möjligt att denna tolkning stämmer, men sammanfattningsvis får man nog ändå säga att tolkningen av Sommarvädret är ungefär lika osäker som prognoserna för sommarvädret!

/Kristina Neumüller

Källa

Bertil Ohlsson: Blekingskusten mellan Mörrums- och Ronnebyån. Namnhistorisk undersökning (Lund 1939).