Namnbloggen

Det blir en dag på stranden...

Än finns det förhoppningsvis tid kvar att njuta av sol och bad. Många tar sin tillflykt till Sveriges stränder utan att kanske tänka så mycket på vad de heter. Men inte vi namnforskare!

Strand.

Sommartid badar många i Varamon, Motala, som troligen är döpt efter en nu försvunnen by.

Många stränder med -strand-namn

Många stränder bär inte helt överraskande namn som slutar på -strand. Ett ofta nämnt område i strandsammanhang är Skrea strand i Halland. Numera avser namnet en tätort men till en början har namnet troligen avsett själva strandområdet och betydelsen är helt enkelt byn Skreas strand. Bynamnet innehåller enligt Svenskt ortnamnslexikon sannolikt pluralis av skred med syftning på dyner av flygsand, något som kännetecknar området väster och nordväst om sockenkyrkan. Andra namn som innehåller strand är Storahults strand i Skåne, Långstrand som finns på många ställen, och Kornsjöstrand i Ångermanland.

Stränder med sand och havsbad

Även ordet sand är populärt som senare led i strandnamn. Det som givit upphov till efterleden är oftast just sandstränder. Många gånger är det en närliggande bebyggelse eller ett område som ingår in namnen, som till exempel i Böda sand på Öland eller i Tylösand i Halland, där Tylö kan syfta på Tyludden strax söder om tätorten. Detta är dock osäkert. Tylö/Tyle bör i vilket fall som helst höra samman med det halländska dialektordet tyle, ’utskjutande, bergig udde’. Namnet Vitsand (eller i bestämd form Vitsanden) förekommer från Norrbotten ner till i alla fall Västergötland. Här är det den ljusa sanden som har givit namn åt platserna.

Ett annat ord som förekommer på många håll är havsbad. Intressant nog tycks inte ordet sjöbad ha lockat på samma sätt, förutom i just bildningen saltsjöbad, då det ju är havsbad som åsyftas. Ett känt havsbad är Pite havsbad i Norrbotten som är känt för sin långa sandstrand. Namnet i förleden Pite är omdebatterat men de flesta är överens att det är Piteälven som är den ursprungliga namnbäraren och möjligen härstammar älvnamnet från samiskan och åsyftar älvens läte eller en särskild strömformation.

Ett Trouville i Södermanland

Vissa stränder bär namn som kanske inte direkt avslöjar att det rör sig om badstränder eller badplatser, till exempel Varamon i Östergötland eller Trouville i Södermanland. Namnet Varamon är tolkat som innehållande namnet på en försvunnen by vid namn Vara, som möjligen betyder ’grushöjd, grusig kulle, sandhed’, och huvudleden mo ’sandig mark’. Trouville är ett typiskt uppkallelsenamn, alltså ett namn som man har tagit från en annan plats och givit till den nya platsen, ibland på ett skämtsamt sätt, ibland för att man tycker att platsen liknar den ursprungliga bäraren eller för att man vill väcka samma tankar och känslor som man tror andra har till platsen. Namnet Trouville har med största sannolikhet givits med tanke på Trouville-sur-Mer som är en känd badort i Normandie i Frankrike. Lite intressant i sammanhanget är att förleden i det franska namnet möjligen återgår på ett skandinaviskt namn, Thorulf, som kan ha koppling till vikingarnas erövringar i Normandie.

Danielsten och Sarasand

Många stränder är kanske mindre kända och från Västerbotten känner jag till två som innehåller personnamn: Danielsten och Sarasand. Till Danielsten fanns det en namnförklaringshistoria som menade att det var en pojke vid namn Daniel som hade dykt och slagit i huvudet i en sten och dött. Liknande namnförklaringar finns från andra håll just när det gäller platser i eller vid vatten. Mig veterligen har aldrig Sarasand haft någon sådan historia kopplad till sig utan förhoppningsvis finns det en trevligare förklaring till det namnet.

/Elin Pihl