Namnbloggen

Midsommarkransen och andra somriga ortnamn

Midsommarkransen, Sommarlust och Sommarro. Med sommaren runt knuten tittar vi närmare på några särskilt somriga ortnamn.

Midsommarkrans.

Midsommarkransen, Midsommarbacken och Midsommarberget – runtom i Sverige finns flera midsomriga ortnamn.

Ortnamn – ett slags historiebok

När vi färdas genom det svenska landskapet är våra ortnamn både till nytta och nöje. Vägskyltarnas ortnamn hjälper oss med lokaliseringen och ger oss samtidigt upplysningar om det landskap vi ser. Ortnamnen är ett slags historiebok där vi kan läsa om våra förfäders arbete, tro och gudadyrkan, deras tingsplatser och handelsvägar. Ortnamnen ger oss även upplysningar om hur naturen sett ut, om växter och djur.

Våra ortnamn är inte några direkt synliga delar av vårt kulturlandskap utan de är mycket knutna till hur vi som människor upplever ortnamnen. Med hjälp av namnen har människor i alla tider givit en bild av landskapet och beskrivit dess innehåll. Ortnamnen är nyckeln till upplevelser och minnen, de signalerar samhörighet. Ju fler som delar namnen, desto större samhörighet får man. Ortnamnens upplevelsevärde skiftar dock individuellt beroende på bl.a. social- och yrkestillhörighet.

Midsommarkransen

Namnet Midsommarkransen kan ge olika associationer beroende på den enskildes referensramar. Någon kanske tänker på 1800-talstorpet och krogen på Hägerstens ägor, någon annan tänker på den moderna Stockholmsförorten. Namnet Midsommarkransen ger ju vidare tankar på sommar och sol, och namnet beror sannolikt på att krogen en gång hade en krans av midsommarblomster som skylt. Seden att skylta med en krans är gammal, redan 1555 visar Olaus Magnus en kroglokal med en krans till skylt.

Sommarro och Sommarlust

Att i sin namngivning inspireras av sommaren är inte helt ovanligt. Namnet Sommarro finns som fastighetsnamn, kvartersnamn, stadsdelsnamn, gårds-och torpnamn, kafénamn, och är till och med namn på ett vandrarhem. Namn som Sommarlust (folkpark), Sommarbo (gård) och Sommaren (gård) anger med all önskvärd tydlighet namngivarens förhoppningar. Folkliga tolkningar av ortnamn är mycket vanliga, det gäller att ge ett annars obegripligt namn en förståelig innebörd. Inte heller är det ovanligt att sägner av olika slag är knutna till namnen. Ett exempel på ett sådant namn är ön Midsommar i sjön Ryggen i Falun: En man skall ha fördats över sjön Ryggen vid tiden mellan pingst och midsommar. Han förliste mellan två öar, vilka efter denna händelse fick namnen Pingst och Midsommar.

Namn som Sommarsäte (namnet på en utmarksäng för sommarviste), Midsommarbacken (här restes midsommarstången), Midsommarberget (har betecknat höjder där ungdomar kom tillsammans för att fira våren och sommaren med lekar och eldar) eller Havängs sommarby ger oss alla, oberoende om vi bor i staden eller på landet och oberoende social tillhörighet, en känsla med hopp om en skön och vilsam vistelse vid dessa platser om sommaren.

/Annette Torensjö