Namnbloggen

Kunta, Kukuvalder och Arsbal – om medeltidens nedsättande binamn

Peter Kukuval och Erik Arsbal fick dras med sina binamn även i officiella sammanhang. Men guldsmeden Knut accepterade inte att bli kallad Knut Kunta.

Namnet Kunta blev rättssak

Var gick gränsen för vad folk kunde acceptera att kallas under medeltiden? Som det verkar var det bland annat inte acceptabelt att benämnas med ett binamn med kvinnliga, sexuella anspelningar. Då fördes konflikten till rådhusrätten.

Den 22 december 1488 anklagas Jöns Larsson vid rådhusrätten i Arboga för att ha kallat Knut Guldsmed för Knut Kunta. Ordet kunta betyder ’vagina’, och man får anta att Knut uppfattade sitt tillfälliga vedernamn som grovt kränkande, men detta fick inga rättsliga följder för Jöns. Att en man blev benämnd med ett ord för kvinnans könsorgan innebar att man betvivlade hans manlighet.

​Kukuval och Arsbal godtogs

Ett i våra ögon uppseendeväckande binamn bars aven samtida Arbogabo, Peter Kukuval. Ordet Kukuval betyder ’hanrej, bedragen äkta man’ och anses härstamma från det latinska ordet för gök, cuculus, och anspela på gökens vana att lägga ägg i andra fåglars bon. Namnets innebörd hindrade inte att Peter kallades så i officiella sammanhang.

Under slutet av 1300-talet bodde Erik Arsbal i Kräpplehult i Höreda socken i Småland. Hans binamn innehåller ordet arsball vilket betyder ’klinka, skinka, del av bakdel’ och med detta namn omtalas han i en skattelängd, något som tyder på namnets officiella status. Den direkta anledningen till namnet kan vi inte komma åt. Kanske hade han en ovanligt framträdande bakdel.

Att Kukuval och Arsbal verkar ha godtagits kan bero på att orsaken till namngivningen ligger långt tillbaka i tiden och att namnens egentliga innehåll har hunnit blekna. En annan möjlighet är att man inte uppfattade innehållet i namnet som förnedrande eller negativt. Kanske var man mer tillåtande när det gällde i våra ögon negativa binamn.

/Agneta Sundström