Namnbloggen

Niklas, Nils och Nisse

Den 6 december har Nikolaus och Niklas namnsdag. Nikolaus är den latinska formen av ett grekiskt namn, som är sammansatt av elementen nike ’seger’ och laos ’folk’.

Bildblock med tre bilder: helgonbild på Sankt Nikolaus, gammalt svenskt vykort illustrerat av Jenny Nyström och en teckning föreställande "Merry old Santa Claus".

Sankt Nikolaus, Jenny Nyströms tomtnisse och den amerikanska Santa Claus.

Sankt Nikolaus och den amerikanska jultomten

Den helige biskopen Nikolaus levde på 300-talet i Myra i det som nu är Turkiet, och ytterst till åminnelse av honom har otaliga små pojkar fått sitt namn.

Nikolaus är också aktuellt i december genom helgonets uppträdande som jultomte, Santa Claus. Den amerikanska jultomten anses vara inspirerad av den nederländska Sinterklaas, som i sin tur har motsvarigheter på andra håll i Europa. På Nikolausdagen eller Nikolausaftonen firade man den givmilde och barnkäre biskopen genom att ge gåvor till barnen. I USA blev sedvänjan flyttad till juldagens morgon.

Tomtenisse

I december är dessutom (tomte-)nissarna särskilt aktiva, i sin moderna tappning som jultomtens medhjälpare. Benämningen nisse för en (hus-)tomte är från början identisk med namnet Nisse. Benämningen är känd från 1698, även om sammanhanget då är rätt oklart.

Från vikingatiden

Nikulas finns på ett par runinskrifter från sen vikingatid. Under medeltiden blir namnet mycket vanligt. I de skriftliga källorna uppträder det till att börja med endast i den latinska formen Nicolaus, men så småningom blir den inhemska formen Niclis det vanligaste, med tiden nedslipad till Niels och Nils. Smekformen Nisse är känd från och med 1300-talet.

Nils och Niklas populära förnamn

Nils med smekformen Nisse har varit ett vanligt namn ända fram till i dag. Från 1600-talet fick det viss konkurrens av Niklas, som är en uppsnyggad form av det vardagliga Nils. År 1901 fick Nils en egen namnsdag den 8 oktober. Under seklets första decennier fick namnet ett uppsving, för att så småningom gå tillbaka. Senare var det Niklas tur att bli populärt; namnet hade sin starkaste period bland nyfödda på 1970- och 80-talen. På senare tid har positionerna skiftat igen; Niklas har kommit ur bruk bland nyfödda, och Nils har börjat klättra. År 2012 fick 473 pojkar heta Nils, och namnet kom därmed på trettioförsta plats på namntoppen.

Nisse - ett kattnamn

Nisse har inte använts som officiellt namn på nyfödda på senare tid, till skillnad från till exempel Bosse och Lasse. Däremot är Nisse vanligt bland katter. Det var det tredje vanligaste kattnamnet år 2011.

/Lennart Ryman