Namnbloggen

Julfällan, Julafton och andra juliga ortnamn

Vad är Julfällan och hur undviker man den? Har du fiskat på Julafton någon gång? Borde man passa sig för Julegalten?

Snöstorm i skog.

Kanske var det en trädfällande storm i juletid som gav namn åt Julfällan i Östergötland?

Jultiden fick ge namn åt platsen

Så här års kanske det känns som om du är på väg rakt in i julfällan? Men Julfällan i Ulrika socken i Östergötland är inte en sådan slags fälla, utan har med nedfallen eller fälld skog att göra (jämför ordet vindfälle). Dialektorden fälla och fälle är båda vanligt förekommande i ortnamn och kan betyda såväl ’svedjeland’ och ’område med avverkad skog’ som ’område med stormfälld skog’.

Men hur ska förleden Jul- förklaras? Enligt en uppgift skulle den komma av att man här fällde skog till julen. Minst lika troligt är det dock att det är träd fällda i någon storm kring juletid som har givit upphov till namnet.

Att ord för dagar eller årstider och liknande specifika tidpunkter får ta plats i ett ortnamn beror ofta på att någonting minnesvärt har hänt på den platsen, vid just den tiden. Om det inte finns några skriftligt eller muntligt traderade beskrivningar av händelsen blir det svårt att efteråt försöka gissa sig till vad som hänt.

Fler exempel på namn av denna typ är Julafton och Julegalten, två fiskeställen i småländska skärgården, och Julbocken, namn på en kobbe i Stockholms skärgård.

/Kristina Neumüller