Stöd i sommarens skrivprojekt

På isof.se finns stöd och vägledning för dig som skriver på svenska. Vi har också språkhjälp för finska, jiddisch, meänkieli, romska och svenskt teckenspråk.

Svenska språket

Isof har ansvar för språkvård i svenska, och ger råd och rekommendationer om den offentliga svenskan. På isof.se hittar du olika typer av språkhjälp, till exempel i Frågelådan, Klarspråkshjälpen och Rikstermbanken.

Språkhjälp för svenska

Frågelådan

I Frågelådan finns svar på språkfrågor om svenska, till exempel om skrivregler, grammatik, uttal, stavning, främmande ortnamn och användning av ord och uttryck. Gå till Frågelådan Länk till annan webbplats.

Klarspråkshjälpen

Klarspråkshjälpen är en samling redskap och råd för dig som vill ha hjälp med att skriva vårdat, enkelt och begripligt, och att anpassa din text efter läsaren. Gå till Klarspråkshjälpen

Rikstermbanken

Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Den innehåller runt 130 000 poster med termer från olika ämnesområden och organisationer. Gå till Rikstermbanken Länk till annan webbplats.

Myndigheternas skrivregler

En vägledning för alla som skriver inom myndigheter, kommuner och annan offentlig verksamhet. Gå till Myndigheternas skrivregler

Termlista för hållbar utveckling

En termlista för att samordna och tydliggöra termer och begrepp inom ämnesområdet hållbar utveckling. Gå till termlistan för hållbar utveckling Länk till annan webbplats.

Engelska ord på svenska

Här hittar du en lista över engelska ord och vad de heter, kan heta eller skulle kunna heta på svenska. Gå till språktjänsten Engelska ord på svenska

Minoritetsspråk

Isof ansvarar för språkvården av finska, jiddisch, meänkieli, romska och svenskt teckenspråk i Sverige. På webben finns språkligt stöd i form av exempelvis ordlistor, digitala lexikon och vägledning.

Språkhjälp finska

Svensk-finska ordlistor

Här hittar du svensk-finska ordlistor inom olika ämnesområden. De flesta går att ta del av kostnadsfritt som pdf. Vissa ordlistor går även att köpa i tryckt form. Gå till svensk-finska ordlistor

Vastauspankki

Vastauspankki är Isofs finskspråkiga databas som innehåller svar på termfrågor. Gå till Vastauspankki Länk till annan webbplats.

Lexin på finska

Lexin är ett nätbaserat lexikon på finska och ytterligare 18 minoritetsspråk samt svenska. Förutom lexikonet hittar du bilder, animationer och dialoger i videoformat. Gå till Lexin Länk till annan webbplats.

Språkhjälp jiddisch

Jiddisch-svensk-jiddisch digital ordbok

Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok är en digital ordbok som innehåller runt 8 200 uppslagsord på svenska. Ordboken består av tre delar: en svensk-jiddisch del, en jiddisch-svensk del där sökorden följer det hebreiska alfabetet, och en transkriberad jiddisch-svensk del där sökorden följer uttalet utifrån det svenska alfabetet. Gå till ordboken

Latinisering av text på jiddisch

En vägledning i hur du vid behov kan latinisera text på jiddisch. Gå till vägledningen om latinisering

Språkhjälp meänkieli

Ordbok meänkieli-svenska-meänkieli

Meänkieli-svensk-meänkieli ordbok är en digital ordbok som består av cirka 33 000 ord med översättningar från meänkieli till svenska och från svenska till meänkieli. Orden är märkta med ordklass. I vissa fall finns exempel och geografisk märkning. Gå till Meänkieli-svensk-meänkieli ordbok

Språkhjälp romska

Svensk-romska ordlistor

Korta svensk-romska ordlistor inom olika sakområden. De flesta av ordlistorna går att ta del av kostnadsfritt som pdf eller listor direkt på webben. Vissa ordlistor går även att köpa i tryckt form. Gå till de svensk-romska ordlistorna

Det romska alfabetet i Sverige

En vägledning för vilka tecken som ska användas när du skriver eller publicerar romska texter i Sverige. Gå till vägledningen

Språkhjälp svenskt teckenspråk

Samhällsordlista svenska–svenskt teckenspråk

En samhällsordlista med översättningar till svenskt teckenspråk. Den är ett stöd för alla som vill använda svenskt teckenspråk i offentliga sammanhang. Gå till samhällsordlistan

Språkråd svenskt teckenspråk

Språkråd om tecken, uttryck och vanliga språkfrågor på svenskt teckenspråk. Gå till språkråden