Termlista för hållbar utveckling

En termlista för att samordna och tydliggöra termer och begrepp inom ämnesområdet hållbar utveckling.

Termlistan utvecklas och uppdateras löpande av arbetsgruppen inom projektet Hållbarhetsterminologi.