Samhällsordlista svenska–svenskt teckenspråk

Här får du tillgång till en samhällsordlista med översättningar till svenskt teckenspråk.

Ordlistan är ett stöd för alla som vill använda svenskt teckenspråk i offentliga sammanhang.