Nytt läromedel om nationella minoritetsspråk

Nu finns Isofs läromedel Sveriges nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk både för högstadiet och gymnasiet.

omslag läromedel

Sveriges nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk är ett läromedel för högstadiet och gymnasiet. Det ger allmän information om Sveriges språk, lagar, rättigheter och flerspråkighet. Här finns också fördjupad information om de fem nationella minoriteterna och minoritetsspråken samt om svenskt teckenspråk. Till varje avsnitt finns diskussionsfrågor.

Läromedlet publicerades första gången år 2019 och nu utökas det med en version särskilt anpassad för högstadiet. Vi har också uppdaterat det läromedel som vänder sig till gymnasiet.

Läromedlet har tagits fram av Isof. Vi ansvarar för att främja och vårda de nationella minoritetsspråken i Sverige. På avdelningen Språkrådet finns språkvårdare i finska, meänkieli, romska och jiddisch. Den samiska språkvården ansvarar Sametinget för. 

Läs mer och ladda ner

På Skolwebben kan du ladda ner hela eller delar av läromedlet som pdf:

Fler läromedel om nationella minoritetsspråk

Isof har i uppdrag att fördela statsbidrag till stöd för revitalisering av de nationella minoritetsspråken. Extra medel har delats ut för att ta fram pedagogiska material för undervisning i de nationella minoritetsspråken. Läromedlen publiceras löpande på Skolwebben:

Ansök om medel

Hösten 2021 kan föreningar och organisationer ansöka om bidrag för att ta fram pedagogiska material i de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Sista ansökningsdag är den 11 oktober 2021.