Extra utlysning av bidrag till nationella minoritetsspråk

Hösten 2021 har Isof fått möjligheten att dela ut ytterligare bidrag till föreningar och organisationer som vill arbeta med att ta fram pedagogiska material i de nationella minoritetsspråken.

Uppradade böcker mot en gul bakgrund.

Nu går det att söka ytterligare bidrag för att ta fram pedagogiska material i de nationella minoritetsspråken.

Nu finns nya medel på totalt 1,8 miljoner kronor att söka. Medlen ska gå till att ta fram pedagogiska material i de nationella minoritetsspråken. Det kan vara material för skolundervisning, men också kursmaterial för vuxenundervisning, handledningar eller annat.

Ansökningar ska vara inlämnade senast den 11 oktober 2021.

Om revitaliseringsbidraget för pedagogiska material

Isof har i uppdrag att fördela statsbidrag till stöd för revitalisering av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Syftet med denna extra utlysning är att stötta föreningar i att ta fram pedagogiska material för undervisning i de nationella minoritetsspråken.

Det pedagogiska material som tas fram med hjälp av bidragen kommer vara möjligt att ladda ner kostnadsfritt på Isofs hemsida.