Nyhetsbrev 3 språkcentrum

Under 2022 ska Isof etablera nationella språkcentrum för minoritetsspråken för finska, jiddisch, meänkieli och romska och här i nyhetsbrevet kan du läsa om arbetets framfart. Under april och maj har fokus legat på att tillsätta styrgrupper och att rekrytera flera nya medarbetare till våra språkcentrum.

Översättning till romska

Här hittar du översättning av sidan till romska. Övriga översättningar hittar du längst upp på sidan via Other languages.

Arlikane: Nevipaskorojlil 3 čhibjakoro centri
Kelderašicka: Nevimasko lil 3 šibako centro
Lovaricka: Nevimasko lil 3 šibakocentro
Polsko romanes: Novinencalil 3 čhibiakro centrum
Tavringer: Nevipe lill 3 chibcentri

Klart med styrgrupper till Språkcentrum

Nu är tillsättningen av ledamöter till språkcentrums styrgrupper klar. Styrgrupperna ska fungera som expertgrupper med uppgift att vägleda och bistå språkcentrum i dess arbete. Styrgruppen för jiddisch har haft sitt uppstartsmöte och under maj månad kommer även de andra styrgrupperna att ha sina första möten.

Varje styrgrupp består av cirka fem till sex ledamöter som representerar språkbärarna. De utses under en period av tre år med möjlighet till förlängning med maximalt ytterligare en mandatperiod. Inför införandet av styrgrupper har ledamöternas kompetens och uppgifter diskuterats i samråd med nationella minoriteter. I urvalet har vi tagit hänsyn till olika kompetenser som erfarenhet av juridik, pedagogik och språkrevitalisering och till de nominerades anknytning till något av de universitet som ansvarar för språken samt vägt in balans mellan könen och en geografisk spridning.

Här kan du läsa mer om styrgruppernas uppgifter och vilka ledamöterna är: Klart med styrgrupper till språkcentrum (29 april 2022).

Vi fortsätter rekryteringen av nya medarbetare

Vi fortsätter att intervjua kandidater till tjänsterna som verksamhetsledare och språkfrämjare till språkcentrumen. Ansökningstiden för dessa tjänster har gått ut med undantag för tjänsten som språkfrämjare i meänkieli med placering i Kiruna som fortfarande är öppen till och med 20 maj. Dessutom rekryterar vi en enhetschef för nationella språkcentrum och en enhetschef för språkvård nationella minoriteter och svenskt teckenspråk som ska arbeta på den nya avdelningen med inriktning mot nationella minoriteters språk och kultur.

Isof besökte Kiruna

Den 4–5 maj besökte Isof Kiruna för att inleda ett samarbete med Kiruna kommun och Sametinget om språkcentrum och för att titta på lokaler för den filial av Språkcentrum meänkieli som ska ligga i Kiruna. I dialog med Sametinget påbörjade vi bland annat planeringen av arbetet med att ta fram indikatorer för att kunna följa de nationella minoritetsspråkens utveckling.

Dina synpunkter är viktiga

Vi uppskattar det stora engagemang och intresse som finns inför inrättandet av nationella språkcentrum och har genom samråden och insamlade synpunkter fått med oss viktiga tankar och idéer till det fortsatta planeringsarbetet. Nästa nyhetsbrev kommer att publiceras i juni.

På vår språkcentrumwebb kan du läsa om arbetets framfart isof.se/sprakcentrum och om du har frågor och synpunkter om vårt arbete med inrättandet av språkcentrum får du gärna kontakta oss via e-postadressen sprakcentrum@isof.se!

/Ann Heimer, projektledare för språkcentrumarbetet på Isof

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev om språkcentrumarbetet? Läs mer om hur det går till och anmäl dig till nyhetsbrevet!