Kielikeskukset, 3. uutiskirje

Isof perustaa 2022 kansalliset kielikeskukset kansallisille vähemmistökielille suomi, jiddiš, meänkieli ja romani. Uutiskirjeissä kerrotaan työn etenemisestä. Huhti- ja toukokuussa on keskitytty kielikeskusten ohjausryhmien valitsemiseen ja henkilöstön rekrytointiin.

Kielikeskusten ohjausryhmät valmiita

Kielikeskusten ohjausryhmien jäsenet on nyt nimetty. Ohjausryhmät toimivat asiantuntijaryhminä, joiden tehtävänä on antaa neuvoa ja avustaa työtä kielikeskuksissa. Jiddisin ohjausryhmä ensimmäinen kokous on jo pidetty ja toukokuussa järjestetään myös muiden ohjausryhmien ensimmäiset kokoukset.

Jokaisessa ohjausryhmässä on 5–6 jäsentä, jotka edustavat kielenkantajia. Jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi, ja toimikautta on mahdollista jatkaa vielä enintään kolmella vuodella. Jäsenten pätevyysvaatimuksista ja tehtävistä on keskusteltu neuvonpidoissa kansallisten vähemmistöjen kanssa ennen ohjausryhmien nimeämistä. Valinnassa on huomioitu erilaiset kompetenssit ja kokemukset, kuten juridiikka, pedagogiikka ja kielen revitalisaatio, sekä ehdokkaiden yhteys johonkin niistä yliopistoista, joilla on vastuu kielestä. Olemme huomioineet myös sekä sukupuolijakauman että maantieteellisen jakauman.

Verkkosivustoltamme voit lukea lisää ohjausryhmien tehtävistä ja nähdä jäsenten nimet: Kielikeskusten ohjausryhmät nimetty.

Henkilöstön rekrytointi jatkuu

Jatkamme kielikeskusten toiminnanjohtajien ja kielenedistäjien virkoihin hakeneiden haastatteluja. Hakuajat ovat päättyneet, paitsi Kiirunaan sijoitettavan meänkielen kielenedistäjän osalta: hakuaika päättyy 20. toukokuuta. Lisäksi rekrytoimme kansallisten kielikeskusten yksikköpäällikön sekä yksikköpäällikön, jonka vastuualueena on kansallisten vähemmistökielten ja ruotsalaisen viittomakielen kielenhuolto. He työskentelevät uudella osastolla, jonka suuntaus on kansallisten vähemmistöjen kieli ja kulttuuri.

Isof kävi Kiirunassa

4.–5. toukokuuta Isofin edustajat vierailivat Kiirunassa. Käynnin tarkoituksena on aloittaa yhteistyö Kiirunan kunnan ja Saamelaiskäräjien kanssa kielikeskuksista sekä löytää tilat sille meänkielen kielikeskukselle, joka sijoitetaan Kiirunaan. Yhdessä Saamelaiskäräjien kanssa aloitimme muun muassa kansallisten vähemmistökielten kehityksen seuraamiseksi laadittavien indikaattorien parissa.

Sinun näkemyksesi ovat tärkeitä

Arvostamme suurta kiinnostusta ja innostusta, jota kansallisten kielikeskusten perustaminen herättää. Neuvonpitojen ja yhteistyön avulla olemme saaneet tärkeitä ajatuksia ja ideoita tulevaa suunnittelutyötä varten. Seuraava uutiskirje julkaistaan kesäkuussa.

Kielikeskuksiin liittyvän työn verkkosivustolta isof.se/sprakcentrum voi lukea työn etenemisestä. Kysymyksiä ja näkemyksiä kielikeskusten perustamiseen liittyvästä työstä voi mielellään lähettää osoitteeseen sprakcentrum@isof.se!

/Ann Heimer, Isofin kielikeskustyön projektipäällikkö