Namnbloggen

Eggskalet

Det må vara påsk- och pesachtider, men månadens aktuella namn har trots sin klang inget med ägg att göra. Isofs Josefin Devine fördjupar sig i ett ortnamn som vittnar om dess omgivande topografi.

Fjällmiljö.

Både orden egg och skal går att koppla till beskrivningar av miljö som går att hitta i fjällområden.

Smala åsar...

Namnet Eggskalet syftar på en plats strax norr om Hede i norra Härjedalen, nära Jämtland. I ett par uppteckningar från 30-talet kan man läsa att det mer specifikt handlar om området ”där den gamla vägen går fram; högsta punkten på denna” och att det inledande Egg- är ett appellativ som används om smala åsar, något det finns flera av just där.

... och sänka i fjäll

Ordet skal som ingår i namnet Eggskalet (och i flera andra namn, till exempel Bunnerskalet) verkar i Jämtland och Härjedalen finnas upptecknat på flera ställen med den ungefärliga betydelsen ”sänka, skåra i fjäll”; ”inskärning i bergsrygg”. Om man studerar kartan stämmer det ganska bra både med hur det ser ut på dessa platser och andra ställen med namn på -skalet, både lokalt och på andra ställen i Norrland.

Språkligt sett bör ursprunget vara ett fornsvenskt skardh, "skåra", som i svenska dialekter uttalats med ”tjockt” l istället för rdh. Ordet är bildat till stammen i skära och släkt med till exempel engelska shard. En betydelse som är historiskt välbelagd, åtminstone i Mellannorrland, är "hack; skåra". oftast "hugg i eggen (på kniv eller yxa)". Ordet har sedan fått det sekundära, naturbeskrivande användningsområde som vi ser i ortnamnen.

/Josefin Devine