Namnbloggen

Martin och Mårten

Tionde och elfte november firar Martin och Mårten namnsdag. Deras namn har samma ursprung, nämligen latinets Martinus, som betyder ’stridbar’.

Gäss.

I framför allt Skåne lever traditionen med Mårten gås kvar.

Vinodlarnas skyddspatron

Martinus är en avledning av gudanamnet Mars, krigets gud i den romerska mytologin. Mårten är den dansk-svenska formen av Martin.

Redan under medeltiden används Martinus och Mårten som namn i Sverige. Namnens popularitet då hänger samman med att 300-talsbiskopen Martin av Tours tidigt blev ett omtyckt helgon. Hans dag, den 11 november, firades med en stor fest som i södra Europa sammanföll med att årsskörden av vin avsmakades. Martin blev då vinodlarnas skyddspatron.

Den helige Martin och gässen

Gåsslakten ägde rum vid samma tid och på 1100-talet skapades en legend som kopplade samman den helige Martin med gässen. Den berättade att han var så anspråkslös att han gömde sig i en gåskätte när man ville utse honom till biskop. Gässens kacklande avslöjade honom och han blev mycket riktigt biskop. I medeltida målningar avbildas han ofta med en gås som attribut.

Även i Sverige firas Mårtensafton, den tionde november, med gåsstek. Från att under 1700- och 1800-talen ha varit vanligt i högreståndskretsar i hela landet lever firandet i våra dagar kvar främst i Skåne.

I protestantiska länder blev namnet Martin extra populärt efter reformationen. En viktig orsak till detta var naturligtvis reformatorn Martin Luther. Hans födelsedag var just den tionde november och i äldre svenska namnlängder stod hela hans namn utsatt. I den senaste namnlängden står dock bara Martin.

Martin och Mårten i Sverige

Särskilt Martin har varit ett populärt pojknamn i Sverige de senaste 50 åren. Namnet hade två toppar, dels på 1970- och 1980-talen, dels de första åren under 2000-talet men har nu gått kraftigt tillbaka.

Mårten var vanligt främst på 1960- och 1970-talen. Förra året fick tio pojkar namnet Mårten medan Martin gavs till 70.

Bland Sveriges hela manliga befolkning är Martin det 26:e vanligaste tilltalsnamnet med ca 39 000 bärare. Ungefär 3 000 personer har Mårten som tilltalsnamn.

/Katharina Leibring