Katharina Leibring

Förste forskningsarkivarie, namn

Docent

Arbetar med

 • Ansvarar för Isofs arbete med nyare personnamn
 • Ansvarar för Isofs arbete med andra namn än ort- och personnamn
 • Projektet Djurnamn i Sverige
 • Projektet Förnamn i Sverige – nytt namnlexikon
 • Projektet Kvinnors namn under 1600-talet i Sverige
 • Svarar på namnfrågor från allmänhet, forskare och journalister

Forskningsintressen

 • Djurnamn
 • Företagsnamn 
 • Nutida personnamn
 • Personnamnsvård
 • Tidigmoderna personnamn

Uppdrag

Akademier och sällskap