Filmer från Språkrådsdagen 2022

Vill du ta del av föreläsningarna från Språkrådsdagen 2022? Här hittar du filmerna.

Temat för Språkrådsdagen 2022 var språk och politik, och på programmet fanns bland annat föreläsningar om språkbrukets betydelse i politiken, politisk retorik och om att göra sig hörd som döv politiker.

Visa undertexter och teckenspråk

Alla filmer på sidan har undertexter. Klicka på ikonen T i det nedre högra hörnet i respektive filmspelare för att få fram undertexterna. Filmerna är också teckenspråkstolkade. Klicka på ikonen som ser ut som ett par händer i filmspelaren.

Språkrådsdagen 2022

Vem är brun här?

Om språkbrukets betydelse i politiken. Charlotta Seiler Brylla, Stockholms universitet.

Tolka mig rätt!

Att göra sin röst hörd som döv politiker. Alexandra Royal, Örebro.

Hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer

Lisa Kaati, Stockholms universitet, och Katie Cohen, FOI.

Från talman till… talman

Varför ingenting har hänt. Karin Milles, Södertörns högskola.

Vart leder vägen framåt och vem tar Sverige dit?

Milena Podolska, Stockholms universitet.