Projektet I rörelse

Ett projekt för att sprida kunskap om migrationer till, från och inom Sverige genom tiderna.

Människor har alltid befunnit sig i rörelse. Krig, kärlek, tvång, arbete, äventyrslust och slump har flyttat människor till, från och inom Sverige. Vissa flyttar är permanenta, andra är tillfälliga. I flytten tar människor med sig minnen, erfarenheter, språk och traditioner som förändras och utvecklas i mötet med nya platser och människor.

I samlingarna på Isof finns tusentals berättelser från människor som delar med sig av erfarenheter, berättelser och traditioner. Många av dem handlar på olika sätt om flyttar och rörelse mellan olika platser. Utifrån dem kan vi se likheter – och skillnader – mellan migration och migranter i olika tider.

En kunskapsbank om migrationer

Syftet med projektet I rörelse är att sprida information om migration till, från och inom Sverige genom tiderna. Målet är att ta fram en digital kunskapsbank på temat där den enskilda människans berättelse står i centrum och illustrerar och förmedlar olika aspekter runt migration. Den ska också ge fördjupning och sammanhang till frågorna.

Projektfakta

Projektdeltagare

  • Charlotte Hyltén-Cavallius, forskningsarkivarie minoritetskulturer, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala
  • Linn Kierkegaard, webbredaktör, Avdelningen för digital utveckling och kommunikation (projektledare)
  • Maria Löfdahl, forskningsarkivarie namn, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg
  • Jenny Nilsson, forskningsarkivarie dialekter, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg (vetenskaplig samordnare)
  • Susanne Nylund Skog, forskningsarkivarie folkminnen, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg
  • Erik Magnusson Petzell, forskningsarkivarie dialekter, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg
  • Rico Simke, webbutvecklare, Avdelningen för digital utveckling och kommunikation
  • Sofia Tingsell, språkvårdare i svenska, Språkrådet
  • Jenny Öqvist, forskningsarkivarie dialekter, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

Varaktighet
2020–2022

Resultat/kunskapsförmedling
En digital kunskapsbank om migrationer till, från och inom Sverige.