Projektet Djurnamn i Sverige

Projektet undersöker namn på husdjur genom tiderna.

I en del av projektet Djurnamn i Sverige studeras varifrån de nutida namnen hämtas, vilka namn som är vanligast och vad namnen kan säga om vår syn på djur. Fenomenet att omoderna personnamn används till sällskapsdjur innan de återkommer som namn på barn undersöks också. Ur ett historiskt perspektiv studeras även hur djurnamnsskicket har förändrats och utvecklats under de senaste tvåhundra åren i Sverige.

Katharina Leibring har hållit ett flertal föredrag om djurnamn i såväl vetenskapliga som populära sammanhang. Projektet har väckt medial uppmärksamhet och presenterats i olika radiokanaler. Flera vetenskapliga uppsatser har tryckts i svenska och utländska publikationer. I samarbete med Husdjurs- och sällskapsdjursseminariet vid Uppsala universitet har två kulturhistoriska, tvärvetenskapliga symposier anordnats: om geten i Sverige 2015 och om nötkreatur i Sverige 2018. Skrifter från båda symposierna har publicerats av Isof.

Böcker om getens och nötkreaturens liv och betydelse

bokomslag
bokomslag

I samband med de två kulturhistoriska seminarierna har två böcker publicerats. Redaktörer för båda böckerna är Katharina Leibring och Ingvar Svanberg.

Nötkreatur i Sverige. Kulturhistoriska och samtida perspektiv (2020)

Forskare från olika områden skildrar nötkreaturens liv och betydelse i Sverige från äldsta tider till i dag. Läs mer om boken här.

Geten i Sverige. Kulturhistoriska och samtida perspektiv (2017)

Forskare från olika områden tecknar här för första gången en bild av tamgetens betydelse och tillvaro i Sverige. Läs mer om boken.

Publikationer och länkar

2021: Övriga namn. Djurnamn. Kapitel 24.1. I: Namn och namnforskning. Digitalt läromedel Länk till annan webbplats.. Red. av Staffan Nyström. Upplaga 2. 2021.

2020: Julbonden och Elvis. Namn på tjurar och oxar förr och nu. I: Nötkreatur i Sverige – kulturhistoriska och samtida perspektiv. Redigerade av Katharina Leibring och Ingvar Svanberg. Uppsala: Isof. S. 101–122.

2017: Silkedocka och Generalen. Namn och dialektala benämningar på getter och bockar i Sverige. I: Geten i Sverige – kulturhistoriska och samtida perspektiv. Föredrag vid ett symposium i Uppsala den 20 november 2015. Utg. av Katharina Leibring och Ingvar Svanberg. Uppsala: ISOF. S. 71–84.

2016: Animal names. I: The Oxford handbook of names and naming. Ed. by Carole Hough. Oxford: Oxford University Press S. 615–627.

2016: Names of Companion Animals - Rovers in the Onomasticon? I: Names and their environment. Proceedings from the 25th International Congress of Onomastic Sciences, Glasgow 25–29 August 2014. Ed. by Carole Hough and Daria Izdebska. Vol. 5. P. 114–122.

2015: Namn på sällskapsdjur – nya mönster och strukturer. I: Innovationer i namn och namnmönster. Handlingar från NORNA-symposiet i Halmstad 6–8 november 2013, red. av Emilia Aldrin & al. Uppsala: NORNA-förlaget. S. 134–152.

2015: Zoonyms in the onomasticon – names of cattle, dogs and cats from a Scandinavian perspective. I: Tiernamen – Zoonyme. Hrsg. von Antje Dammel et al. (Beiträge zur Namenforschung 2015:1–2. S. 37–75.

2014: Från Trogen till Tyson - hundnamn i Sverige i förändring. Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. I: Från renhållningshjon till modeaccessoar – människa-hund-relation under 10.000 år. Red. Anne-Sofie Gräslund & Ingvar Svanberg. Uppsala: KGAA. S. 121–137.

2012: Staffan i den svenska kattnamnsskatten Pdf, 146.2 kB, öppnas i nytt fönster.. I: Namn på stort och smått. Vänskrift till Staffan Nyström den 11 december 2012. Red. av Katharina Leibring (huvudred.), Leif Nilsson, Annette C Torensjö & Mats Wahlberg. Uppsala. (Skrifter utg. av Namnarkivet i Uppsala B:12.) S. 141–148.

2009: Zwartje, Flight of Delight and Chikai. Borrowed names for animals in Sweden. I: Names in multi-lingual, multi-cultural and multi-ethnic contact. Proceedings from the 23th ICOS Congress, August 17–22, 2008, Toronto. Ed. by Sheila Embleton et al. CD Länk till annan webbplats.. S. 658–664.

2008: Namnanarki i svenska ladugårdar kring år 1900. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. S. 51–56.

2007: Kootstra, Simba och Chikai. Inlånade husdjursnamn. I: Namn och mångkultur – flerspråkiga miljöer och kulturella influenser. Föredrag vid Ortnamnssällskapets i Uppsala 70-årssymposium 21–22 oktober 2006. Utg. av Ortnamnssällskapet i Uppsala i samarbete med Institutet för språk och folkminnen. Red. av Katharina Leibring, Staffan Nyström & Mats Wahlberg. Uppsala. S. 47–56.

2002: Cattle names in the Nordic countries. I: Onoma 37. S. 81–92.

2001: Vithuva eller Korea III: konamn och agrara förändringar runt år 1900. I: Namn i en föränderlig värld. Rapport från den tolfte nordiska namnforskarkongressen i Tavastehus 1998. Red. av Gunilla Harling-Kranck. Helsingfors. S. 175–85. (Studier i nordisk filologi 78. Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland 631.)

2001: Pärla, Sommargås och Burman: svenska husdjurnamn från 1700-talet till våra dagar. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2001, s. 10–23.

2000: Sommargås och Stjärnberg. Studier i svenska nötkreatursnamn Länk till annan webbplats.. Uppsala. (Acta academiae regiae Gustavi Adolphi 69.) 542 s.

Länkar

Språktidningen: Molly är mesta hunden Länk till annan webbplats.

Upsala nya tidning: Liknande namn på människa och djur Länk till annan webbplats.

Projektfakta

Projektansvarig
Katharina Leibring, förste forskningsarkivarie namn, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala