Namnbloggen

Frostviken

Temperaturen ute är minst sagt omväxlande, men då och då är det i alla fall frost. Och frost hittar man även i ortnamn!

Vinterväg.

Den frostutsatta viken

Ibland betyder ortnamn precis det som de ser ut att betyda. Ett sådant fall är det jämtländska sockennamnet Frostviken, som alltså betyder ’den frostutsatta viken’. Namnet avsåg från början den västra delen av sjön Kvarnbergsvattnet. Bakgrunden till namnet är att denna del av sjön är relativt grund och därför fryser till betydligt tidigare på hösten än vad resten av sjön gör.

Det gamla samiska namnet på Frostviken, Galmeluokte, avspeglar också detta förhållande. Namnet är sammansatt av de sydsamiska orden galme ’kall, frusen’ och loekte ’vik’. I dag kallas Frostviken istället Frööstege på samiska, ett namn som är en omvandling av det svenska namnet.

Kyliga frostnamn

Andra exempel på namn där Frost- syftar på kyla går att hitta runt om i landet. Frostabacka i Burseryds socken i Småland är ett sådant fall, Frostholmen i Väddö i Uppland ett annat. Om Frostmyren i Envikens socken i Dalarna berättas det att det alltid var kallt där, man frös även om det var mitt i sommaren. Frost och kyla är också bakgrunden till det östgötska önamnet Rimmö, men i detta fall är det istället samma förled som i ordet rimfrost som ingår i namnet. Önamnet kan översättas med ’ön som brukar vara utsatt för frost’.

Frost utan kyla

Men en hel del namn på Frost- har inte alls någonting med kyla att göra, utan innehåller personnamn av olika slag. Mansnamnet Frøsten ingår till exempel i Frostnäs (Burseryds socken, Småland) och Frostbo (Stora Tuna socken, Dalarna). I det västmanländska bynamnet Frosta är det mansnamnet Frodhe som ingår, och i Västergötland finns det en lång rad gårdar med namn på Frosta- och Froste- som innehåller ett släktnamn Froste.

Hur det gamla skånska häradsnamnet Frosta ska tolkas är betydligt mer osäkert, men kanske syftar det på att området varit bördigt och fruktbart. I så fall är bakgrunden till detta namn alltså snarast raka motsatsen till vad som ligger bakom namn som Frostviken och Frostmyren.

/Kristina Neumüller