Nationella minoritetsspråk och nationella minoriteters kulturarv

Våra experter i de nationella minoritetsspråken kan svara på generella frågor om de olika språken. Vi har också experter inom nationella minoriteters kulturarv.

När du klickar på expertens namn hittar du fullständiga kontaktuppgifter.

Namn
Specialistområden
Charlotte Hyltén-Cavallius
 • Nationella minoriteters kulturarv
 • Hantverk
 • Hemslöjd/hemslöjdsrörelsen
 • Folkdräkt
 • Frågelistor
 • Antiziganism/rasism
 • Barns folklore
 • Arkiv och representation

Björn Lundqvist

 • Ortnamn på samiska och meänkieli

Leila Mattfolk

 • Ortnamnsvård
 • Remisser om ortnamn
 • Finlandsvenska namnfrågor
 • FN
 • Namngivning av myndigheter och organisationer

Baki Hasan

 • Romska språket
 • Romsk kultur

Elina Kangas

 • Meänkieli

Riina Heikkilä

 • Finska

Tarja Larsson

 • Finska

Jean Hessel

 • Jiddisch

Sebastian Embacher

 • Svenskt teckenspråk

Tommy Lyxell

 • Svenskt teckenspråk
 • Svenskt teckenspråk, språkpolitik

Anna Gezelius

 • Nationella minoritetsspråk

Jennie Spetz

 • Språkpolitik
 • Minoritetslagstiftning
 • Språklagen