Björn Lundqvist

Forskningsarkivarie, namn

Arbetar med

  • Namnvård gällande ortnamn på minoritetsspråk

Forskningsintressen

  • Samiska ortnamn, meänkieliska ortnamn, skogsfinska ortnamn, samiska substratnamn, finska substratnamn, skogsfinska substratnamn, samiska namn och benämningar på renar.

Om mig

  • Riina Heikkilä 2014: Suomi Työssä. I: Kieliviesti 1, 2014. Kielineuvosto – Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos, Stockholm. Artikel - Björn Lundqvist berättar om sitt arbete som namnvårdare i finsk-ugriska språk.