• Huvudmeny

Lyssna på dialekter

Här kan du lyssna på smakprov från några av våra dialektinspelningar.

gammaldags mikrofon

I menyn kan du välja bland alla Sveriges landskap i bokstavsordning och hitta inspelningar från olika socknar och städer. Alla de ljudklipp på dialekt som vi för närvarande har utlagda på webbplatsen kan nås härifrån. En del av inspelningarna ligger direkt på varje landskapssida, medan du når andra via länkar till vår Karta. 

Du kan använda dig av Kartan om du förutom dialekter också är intresserad av namn och folkminnen. Kartan, som innehåller material från alla Sveriges landskap, ger en visuell överblick. Den ger också en bredare bild genom att presentera olika typer av material från våra arkiv på ett och samma ställe.

Äldre språkbruk

De flesta inspelningarna är gjorda under andra halvan av 1900-talet och representerar ett äldre språkbruk. Det är främst äldre personer på landsbygden som medverkar. Detta beror på att syftet med att spela in dialekt länge var att samla in och bevara de äldsta exemplen på dialekt man kunde hitta. Våra samlingar består till största delen av den här typen av inspelningar.

kvinna blir intervjuad

Foto: D.O. Zetterholm

Transkriptioner och översättningar

Till inspelningarna finns transkriptioner och/eller översättningar som ska hjälpa lyssnaren att hänga med i vad som sägs. Att transkribera en inspelning innebär att man "översätter" det talade språket till skrift. Det finns inte alltid lämpliga bokstäver i alfabetet för alla dialektala ljud, och därför förekommer ibland några specialtecken som kan hjälpa till att ge en lite noggrannare bild av uttalet. I vissa transkriptioner markeras också sådant som är utmärkande för det talade språket, men saknas i skriftspråk, som rytm, pauser och avbrott.

Problem med ljudklipp

I Explorer kan det ibland uppstå problem med att lyssna på ljudklipp på webbplatsen. Det beror oftast på en inställning i webbläsaren som du själv kan åtgärda:

  • Gå till menyn ”Verktyg” och välj ”Internetalternativ”.
  • Klicka på fliken ”Avancerat” och skrolla sen ned till ”Multimedia” och bocka för valet ”Spela upp ljud i webbsidor”.

Källhänvisning

Du får gärna använda vårt material, både text och ljud. Ange alltid källa: Institutet för språk och folkminnen (Isof).

Uppdaterad 10 juni 2020

Publikation

bokomslag

Publikationen Lyssna på svenska dialekter består av en cd med 29 inspelningar – en eller två från
varje landskap – och en bok med utskrifter och översättningar. Läs mer och beställ.

Läs mer

Läs mer om våra samlingar och dialektinspelningar:

Samlingar: Inspelningar