Instruktioner och sökhjälp

Så här använder du Dialektkartan.

Kartbild

Koordinatpunkter

Alla blåfärgade punkter på kartan är klickbara och markerar orter med inspelningar ifrån. Klickar man på en blå punkt med en siffra på, vilket markerar att det finns flera sökträffar från området, zoomar kartan in. Klickar man på en blå punkt utan siffra öppnas en förteckning över inspelningar från området.

Söka och filtrera

Det finns flera olika sätt att söka i Dialektkartan:

  • Orter. Är man intresserad av en inspelning från en viss ort är det lättaste sättet att klicka sig fram till orten man är intresserad av och på så sätt få en förteckning över inspelningar därifrån.
  • Fritextsökning. Det är också möjligt att söka efter ett ord, en person eller en ort i fritextsökningsfältet.
  • Kön och födelseår. Är man intresserad av inspelningar från manliga eller kvinnliga berättare och/eller från personer födda mellan vissa år är det möjligt att filtrera resultatet. Detta går att kombinera med att göra fritextsökningar.

Visa resultat på kartan

Klickar man på en blå prick öppnas en förteckning över sökresultat och eventuella andra inspelningar från orten. Utifrån listan väljer man inspelningen man är intresserad av genom att klicka på dess titel. Därefter är det möjligt att lyssna på inspelningen och ibland också läsa en transkription. Här finns också information om upptecknare, berättare och var i Isofs samlingar inspelningen finns.

Visa resultat som lista

Alla sökresultat visas dels på kartan, dels i form av en lista. Under ”Visa resultat som lista” återfinns en förteckning över sökresultatet.

Bakgrundskarta och visa resultat som cirklar

Till vänster på kartan är det möjligt att zooma ut eller in. Med hjälp av symbolerna under är det möjligt att visa resultaten som punkter men också som cirklar, vilka synliggör antalet inspelningar per område.

Mina inspelningar

Det är möjligt att spara en inspelning som man är intresserad av med hjälp av stjärnan bredvid titeln, längst upp på sidan. Sparade inspelningar återfinns sedan under rubriken ”Mina inspelningar”. Där är det också möjligt att dela inspelningarna på Facebook eller kopiera länken till dem.

Kartbild