Filmer från Språkrådsdagen 2023

Vill du ta del av föreläsningarna från Språkrådsdagen 2023?
Här hittar du filmerna.

Visa undertexter och teckenspråk

Alla filmer på sidan har undertexter. Klicka på ikonen T i det nedre högra hörnet i respektive filmspelare för att få fram undertexterna. Filmerna är också teckenspråkstolkade. Klicka på ikonen som ser ut som ett par händer i filmspelaren.

Varför säger språkvården alltid att det finns rätt, men inget fel?

Maria Bylin, Regeringskansliet

Goda små kakor eller goda småkakor? Konsten att hantera det sammansatta

Lisa Loenheim, Högskolan i Borås

Bor du ensam eller själv? Något om betydelseförskjutningar

Susanne Haugen, Umeå universitet

Var(t) är svenskan på väg? Om grammatikens rätt och fel

Johan Brandtler, Stockholms universitet

Normering av finskan i Sverige och svenskan i Finland

Tarja Larsson och Maria Fremer, Språkrådet, Isof

Skrivregler för alla – en publikation för alla?

Ola Karlsson, Språkrådet, Isof

Samtal med Språkrådets tillträdande chef Lena Lind Palicki

Moderatorer: Linnea Hanell och Laila Höglund, Språkrådet, Isof