Kviss om dialektord från Öland

  • bollhorva

Ordmoln med dialektord från Öland.