Projektet Äldre döva berättar

Projektet Äldre döva berättar vill samla in och dokumentera berättelser om teckenspråkigas liv i samhället under perioden 1930–1980-talet i Sverige.

Insamling av berättelser

Arbetet inleds hösten 2023, som ett insamlingsprojekt av äldre dövas berättelser på svenskt teckenspråk om deras minnen och upplevelser från hemmet, skoltiden, fritiden och arbetslivet. Dessa personer är födda under perioden 1930–1958. Deras berättelser spelas in på video och arkiveras i Isofs arkiv, där de kommer att utgöra en del av språk-och folkminnessamlingarna.

En liknande dokumentation av äldre döva personers berättelser genomfördes av Sveriges Dövas Riksförbund under slutet av 1980-talet. Dessa berättelser från äldre döva, som var födda mellan 1895–1925, finns nu i Isofs arkiv. De berättade om sina minnen och upplevelser under perioden 1900–1950-talet. Läs mer på sidan Teckenspråkigt material.

Projektets syfte

Syftet är att dokumentera dövas minnen och berättelser. Det är ett immateriellt kulturarv för teckenspråkiga gruppen i Sverige. Materialet kan användas för forskning inom språk, historia och kultur. Det är intressant att se och jämföra hur dövas liv såg ut från 1900-talet fram till nutid. Arkivet blir tillgängligt för forskare, skolor och allmänheten.

Projektfakta

Projektledare
Sebastian Embacher, språkvårdare svenskt teckenspråk, Avdelningen för nationella minoriteter och svenskt teckenspråk

Pågår
Hösten 2023

Samverkan
Mediebolaget Teckenbro AB för videoinspelningar och redigering av berättelser.

Resultat/kunskapsförmedling
Materialet blir en del av Isofs språk- och folkminnesamlingar som är tillgängliga för forskare och allmänhet.