Projektet Webbplats för teckenspråkiga ungdomar i Norden

Projektet TegnTube tog fram en webbplats som beskriver de nordiska teckenspråken och dess betydelse för barn och ungdomar. Språkrådet var en av samarbetspartnerna. Projektet avslutades 1 november 2022.

Projektet genomfördes av Nordiska teckenspråksnätverket i samarbete med Dövas Nordiska Råd och Dövas Nordiska Ungdomsråd. Projektet finansierades med medel från Nordiska teckenspråksnätverket och Nordplus.

Syftet med projektet

Målet med webbplatsen är att visa vilken roll teckenspråk har för teckenspråkiga barn och unga i Norden. Berättelserna spelades in på video och lades ut på Youtube, som länkades till webbplatsen. Filmerna ska tjäna som inspiration för de barn och unga som inte kommer i kontakt med teckenspråk i tidig ålder. I en del nordiska länder är teckenspråken hotade. En förklaring är att färre döva och hörselskadade barn och unga kommer i kontakt med teckenspråket.

På webbplatsen finns faktainformation om respektive teckenspråk i Norden, vad som skiljer språken åt men också vad som är gemensamt och språkens historia.

Workshop

Ungdomar deltog i fyra digitala workshopar där de fick lite kunskaper om de nordiska teckenspråken och om hurde skulle spela in filmerna. Föreläsningarna ordnades av Nordiska teckenspråksnätverket. I samband med workshoparna fick ungdomarna spela in sina berättelser.

Workshoparna arrangerades i samarbete med Dövas Nordiska Ungdomsråd, som hjälpte till att rekrytera de barn och unga som deltog i projektet.

Projektfakta

Projektägare
Dansk Sprognævn

Projektledare
Mette Bjørnholdt Bertelsen, Dansk Sprognævn

Projektdeltagare

  • Tommy Lyxell, Språkrådet i Sverige
  • Sonja Myhre Holten, Språkrådet i Norge
  • Janne Boye Niemelä, Dansk Sprognævn
  • Leena Savolainen, Finlands Dövas Förbund
  • Annika Aalto, Finlands Dövas Förbund
  • Heddis Eiriksdottir, Félag Heyrnarlausra

Bidragsgivare
Nordiska teckenspråksnätverket och Nordplus.

Pågick
Hösten 2020 – hösten 2022

Resultat/kunskapsförmedling
Producera en webbplats med berättelser från barn och unga i Norden samt sprida kunskaper om de nordiska teckenspråken.