Projektet Tonåringars attityder till personnamn

Ett projekt som undersöker tonåringars åsikter om förnamn, särskilt då deras attityder till användningen av könsneutrala och könskonträra namn.

Med utgångspunkt i en insamling gjord av DAG 2014 riktad till gymnasister bedrev Katharina Leibring 2014–16 ett projekt där hon studerade tonåringars åsikter om förnamn, särskilt då deras attityder till (användningen av) könsneutrala och könskonträra namn. Hon fann att tonåringarna hade en öppnare attityd till detta än vad som befolkningen i allmänhet hade, men att där fanns vissa skillnader mellan könen där flickorna var mer positiva. En annan fråga gällde vilka namn som upplevdes som ”fina” respektive ”fula”. En intressant iakttagelse här var att flera pojknamn än flicknamn angavs som ”fula” och att de flesta tonåringar ännu inte var beredda att välkomna dubbelnamnens återkomst. Leibring höll flera vetenskapliga föredrag och framträdde i massmedier.

Publikationer

2018: Swedish teenagers’ attitudes on unisex and gender-crossing first names. I: Namen und Geschlechter. Studien zum onymischen Un/doing Gender. Hrsg. Stefan Hirschauer & Damaris Nübling. (Germanistische Linguistik.) S. 303–326.

2017: ”Bra namn borde rulla av tungan.” Svenska tonåringars attityder till förnamn. I: Namn och identitet. Handlingar från NORNAs 46:e symposium i Tammerfors den 21–23 oktober 2015 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Red. av Unni-Päivä Leino m.fl. S. 23–49.

2016: Namn och namnbärare. Om könsneutrala, könskonträra och könsöverskridande namn.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.I: Navn og navnebærer. Rapport fra NORNAs 45. symposium i Skagen 1.–4. oktober 2014. Red. af Martin Sejer Danielsen, Birgit Eggert og Johnny G.G. Jakobsen. Uppsala: NORNA-förlaget. S. 129–152.

Projektfakta

Projektansvarig
Katharina Leibring, förste forskningsarkivarie namn, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

Pågick
2014–2016