Projektet Kampen om folktraditionen

Inom projektet Kampen om folktraditionen undersöktes folkloristikens historia med fokus på forskningsmiljön i Göteborg 1919‒1978.

Syftet med projektet har varit att bidra till kunskapen om folkloristikens historia och därmed även folkminnesarkivens verksamhet och samlingar. I fokus stod förändringen av den folkloristiska forskningsmiljön i Göteborg. Frågor som behandlades var bland annat hur forskningsmiljön förändrades i relation till det framväxande enhetsämnet folklivsforskning/etnologi men också i kontakten med företrädare för närliggande discipliner och forskningsmiljöer.

Publikationer

Skott, Fredrik 2016. Kampen om folktraditionen. I Saga och sed 2016.

Projektfakta

Projektansvarig
Fredrik Skott, avdelningschef, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg