Dialektbloggen

Gräddbulle, kokosboll, munk – kärt bakverk har många namn!

Vad kallar du en chokladboll fylld med ett gräddliknande skum av äggvita och eventuellt med kokosflingor utanpå? I det Skåne där min mor vuxit upp och även jag tillbringat somrarna under min uppväxt råder det inga tvivel om att det är en gräddbulle det är frågan om.

Samma bakverk, men olika ord – viss regional variation

I institutets samlingar finns totalt fyra belägg som behandlar ord för bakverket i fråga. Det är orden gräddmunk, gräddbulle, kokosbulle och chokladbulle, vilka samtliga finns belagda från Kalmar 1970. Som rubriken antyder kan det finnas många olika ord som alla syftar på ett och samma bakverk och då kan det dessutom vara fråga om en viss regional variation.

I en undersökning vid vårt arkiv i Göteborg intresserar man sig just för bakverksbenämningar. Av de svar som kommit in går det att se vissa mönster. Förutom relativt vanliga benämningar som kokosboll/-bulle verkar ord som innehåller förleden grädd-, som just gräddbulle eller gräddboll, vara helt dominerande i Sydsverige och i synnerhet i Skåne, men orden förekommer även i viss utsträckning i Småland och någon enstaka gång i Halland.

Bullen blir munk i Västsverige

I Västsverige däremot tycks munk vara en vanlig benämning på detta bakverk. Där finns det belagt både som enkelt ord och som efterled i till exempel kokosmunk. Andra mer spridda benämningar innehåller förleden skum. Det gäller särskilt den avlånga formen av bakverket, som kan kallas skumraket, skumrulle eller skumcigarr. I Göteborg används även baddare och Osborn.

Bland det som sticker ut kan man nämna Augusta Jansson eller snarlika benämningar på en boll av mer gammaldags snitt. Den lär enligt uppgifter från en informant kallas så efter innehavaren av en godisbutik i Stockholm som sålde sådana bollar.

Är ursprunget möjligen danskt?

Vad som kan verka förvånande är att gräddbullen, förleden till trots, inte innehåller någon grädde. Eftersom detta ord är vanligt i Sydsverige ligger det nära till hands att tänka sig att det kan röra sig om ett översättningslån av ordet flødebolle, vilket betyder gräddbulle eller gräddboll. I danskan finns flødebolle belagt åtminstone sedan 1867. Det betecknar enligt Ordbog over det danske sprog en chokladboll fylld med ”flødeskum” ’vispad grädde’.

/Anders Thunvall