Dialektbloggen

Parra

Ordet parra tycks vara ett ord som bara finns i göteborgskan. Det betyder ’fart, hastighet’. Parra har tillhört göteborgskan länge och många unga använder fortfarande ordet. Ändå är det ingen som säkert vet varifrån parra kommer. Det finns tre förslag.

Köra "parallell"

Det första förslaget har med spårvagnar att göra. På de gamla spårvagnarna som togs i drift 1902 kunde man antingen seriekoppla eller parallellkoppla de elektriska motstånden. Det gick fortare om man parallellkopplade – då körde man ”parallell”. Man kan anta att parallell förkortades till parra och kom att beteckna fart i allmänhet. Ett problem är att det verkar som att man uteslutande sade parallell (inte parra) i spårvägssamman-
hang, men det är naturligtvis tänkbart att förkortningen kom till i samband med att ordet övergick till att användas mer allmänt.

Finskans paras

Det andra förslaget är att ordet lånats från finskans paras som betyder ’bäst’. Det är lite långsökt att betydelsen ’bäst’ skulle övergå till ’fort’, men det är inte en omöjlig utveckling. På 1800-talet bodde det finsktalande människor i Göteborg, så det finns en möjlighet att vi fick ordet parra från dem.

Ryskt uttryck

Det tredje förslaget är att ordet kommer från ryskans par som betyder ’ånga’. Det finns ett ryskt uttryck na vsech parách som kan jämföras med svenskans för full maskin. Det ryska uttrycket har två betydelser. Det kan betyda ’full fart’ och användas om ångbåtar och andra maskiner, men det kan också betyda ’fort’ och användas om människor. Problemet med denna förklaring är att ryska sjömän visserligen har funnits i Göteborg, men de har inte varit särskilt många och de har satt få avtryck i Göteborgs-
dialekten.

Det går inte alltid att ta reda på varifrån ett ord kommer, särskilt inte när det rör sig om ord som parra som främst används i muntlig kommunikation. Men funderingarna kring ordet parra visar att dialektforskning är spännande även de gånger man inte får något entydigt svar på sin fråga.

/Lena Wenner

Källa

Andersson, Lars-Gunnar & Ralph, Bo, 1986: Sicket mål. Göteborg.