Dialektbloggen

Förhälle

Vad sa ni som barn då ni var inne i sådan lek där man jagades och man tillfälligt behövde göra ett uppehåll, lysa frid över sig så att man utan att bli tagen kunde knyta skosnöret eller gå och kissa? Pax? Där jag växte upp i Skåne ropade man förhälle [fårrhälle].

Det finns ett danskt verb som inte används längre, forhæle, med betydelsen ’dölja’. Där finns kanske ett samband. Det danska verbet är detsamma som tyskans verhehlen med samma betydelse. Tanken bakom förhälle kan alltså ha varit att man bad om ett bildligt täcke att skyla sig under. Sedan när man kunde vara med i leken igen ropade man upplyst. Då var man avtäckt, ljuset kom åt en och man var inte längre dold för den som jagade.

/Carl-Erik Lundbladh