Dialektbloggen

Båg, bågas, bägas

Månadens dialektord träffade jag på första gången i ett skämt som jag här ska försöka att återge. En man blev stoppad av polisen för att han körde mot rött ljus. Mannen nekade bestämt mot anklagelsen, men polisen stod på sig och det blev en stunds argumenterande innan de avbröts av mannens fru med orden: ”Det är ingen idé att bägas med honom när han har smakat.”

Bägas betyder ungefär ’träta, tvista’. Idag tycks det främst förekomma i norrländska mål. Tidigare har ordet varit mer utbrett. I medeltida svenska fanns ett adjektiv bagher som i dialekterna utvecklades till båg med betydelsen ’egensinnig, tvär’. Till detta finns verbet båga med innebörden att ’med möda och besvärlighet dra sig fram’.

Uttal och ursprung

Uttalet varierar mellan båg, båk, bäg, bög med flera former. Från Dalarna har vi: Va int så bögun! (Var inte så envis!) och från Hälsingland: Vi hade sådant båg att komma fram. (Vi hade sådant besvär att ta oss fram.)

Båg är besläktat med forntyskans bâga som betyder ’kiv, strid’. Det är samma ord som isländskans bágr som än idag används.

Bogesund och Bohus fästning

Att ordet har varit allmänt känt framgår av att det ingår i flera av våra ortnamn. Det gamla namnet på Ulricehamn var Bogesund. Troligen åsyftar namnet ett sund som var svårt att passera för att vattnet där var besvärligt. Ett annat exempel där båg i betydelsen ’besvärlig’ ligger till grund för ett ortnamn är namnet Bohus fästning, som i äldre tid hette Baghahus (1319). Namnet syftar på den besvärliga farleden Nordre älv. Landskapet Bohuslän har fått sitt namn efter Bohus fästning.

Användning i dag

Hur vanligt båg är i vardaglig svenska är svårt att säga. Det yngsta belägget vi har i våra bohuslänska samlingar är nedtecknat 1875 och ingen av de infödda bohuslänningarna jag har frågat använder eller ens känner till ordet. Däremot finns fler och senare exempel på att ordet används längre norrut i landet. Den inledande historien hörde jag för några år sedan i Härnösand, så där tycks ordet båg eller bägas fortfarande vara fullt brukbart.

/Lena Wenner