Dialektbloggen

Drössla

Hurdant väder är det när det drösslar ute? Det verkar främst vara personer från södra Sverige som kan ge ett svar på den frågan. Verbet drösla/drössla finns belagt i institutets dialektordsamlingar i Götaland, från Skåne i söder till Dalsland i norr.

Ordet kan ha flera olika betydelser, men svaret på min väderfråga är att drössla i Skåne kan ha innebörden 'småregna', och i Västergötland 'snöa fint och sakta'.

Gå ente å drössla me höt! kunde en bonde säga till sin slarviga dräng i Dalsland. En vanlig betydelse hos drössla är, 'spilla, tappa'. Det kan också betyda 'sprida ut, strö ut' som följande språkprov från Västergötland visar: drösjla lite mjul på kaka! I Skåne finns ordet även som substantiv, men det är nog inte så trevligt att bli anklagad för att vara en drösla. Då är man nämligen en 'fumlig, slarvig, sölig kvinna'. En man med dessa egenskaper kan istället få höra: Du e en rekkti drussleröv! En sådan slarvig och fumlig person kan till och med gå och drösslaomkull 'falla omkull', vilket många kanske känner igen från det snarlika rikssvenska uttrycket dråsa/drösa omkull. Drössla är också enligt Svenska Akademiens ordbok mycket riktigt en avledning av verbet drösa.

Ymnighet och överflöd

I våra grannspråk danskan och norskan finns ordet drysse med betydelsen 'beströ, översålla', eller 'strila, falla'. Drössla kan i svenska dialekter också betyda 'rinna fort och ymnigt', 'falla ymnigt och tätt'. Ofta har det i denna betydelse använts om säd som kan vara så mogen att den drösslar ur axen ute på åkrarna. En utvidgning av denna betydelse är 'finnas i stor mängd, finnas i överflöd' som i följande språkprov från Småland: däffö ble häe ägg i bouna te sisst så de dröslade.

Ett mindre trevligt exempel på vad som kan finnas i överflöd och falla ymnigt och tätt finner vi i följande belägg från Blekinge: dä dröslar au hanom uhyra. Någonting som lätt kan rinna bort som säd mellan fingrarna är ju pengar, och det finns flera belägg i samlingarna som handlar om att 'slösa med pengar'. En förgrymmad smålänning tycker att dä drösslas fô möet mä gussgåvane. Kan dock inte drössla även vara ett positivt omdöme om person? Visst måste det väl vara bra att till exempel drössla kärlek eller glädje omkring sig, eller vad tycker du?

/Lovisa Alvtörn