Dialektbloggen

Kråkmånad

Kråkmånad är ett ord som har upptecknats i liten utsträckning. Det åsyftar den tid på våren då kråkorna återkommer från vintervistelsen.

Denna tid är ju inte densamma i den södra delen av landet som i den norra. I Småland betecknar kråkmånad mars månad och i Härjedalen april månad. I Uppland anges betydelsen ’tiden från snösmältningen till första grönskan’ och i Lappland ’den tid på våren när vinterfodret var slut’.

Ett näraliggande begrepp är kråksnö som i Härjedalen betecknar snö som faller under april månad och i en uppteckning från Ångermanland noteras att ”snö som kommer i maj då kråkorna kommit tillbaks kallar man kråksnö”. Enligt en uppgift från Idre i nordvästra Dalarna säger man där att den sista snön som faller är kråksnö.

En parallell till kråksnö är det gotländska begreppet starur för snöoväder i mars (när staren har kommit). Ur är ju ett äldre ord för urväder. På Gotland säger man att det ska komma sju starurar i mars innan våren kommer.

/Kristina Hagren