Dialektbloggen

Öfsadrôp

Öfsadrôp o.d. ’takdropp’ finns i institutets samlingar av dialektord från Västergötland, Bohuslän, Dalsland, Halland och Småland.

Förleden öfs betyder ’takskägg’ och förekommer med olika uttal i dialekterna: håfs, höfs, oks m.fl. Ordet öfsadrôp är fortfarande väl känt att döma av inlägg på nätet och alla travintresserade känner säkert till hästen Uvereds Öfsadröp. (Uvered ligger i Västergötland.)

Engelskans eavesdrop

I engelskan finns både ett substantiv och ett verb eavesdrop. Substantivet betyder, liksom öfsadrôp, ’takdropp’. Verbet eavesdrop hade ursprungligen innebörden ’stå i takdropp för att i hemlighet lyssna till vad som sägs inne i huset’. Ur denna betydelse har det allmännare ’tjuvlyssna’ utvecklats.

Förleden eaves ’takskägg’ är samma ord som öfs. Det rör sig om ett gammalt germanskt arvord som levt kvar parallellt i engelskan och i svenska dialekter. Det har alltså inte lånats mellan länderna. I engelskan har s:et i eaves kommit att uppfattas som en pluraländelse och i dagens engelska behandlas eaves som ett ord i plural.

/Eva Thelin