Dialektbloggen

Pumla

Ordet pumla (eller pomla, pommel, polla) ’julgranskula’ är ett av de mest diskuterade dialektorden på nätet på senare år. Det märks tydligt om man söker på ordet via Google.

Bland annat finns det en hel webbplats, Pumlans vänner, som ägnas denna prydnad och pumla omnämns också på Wikipedia Länk till annan webbplats.. I inläggen på nätet uttrycker många den förvåning och bestörtning de gripits av, när de plötsligt insett att inte alla svenskar vet vad en pumla är. Av allt att döma används ordet (orden) i Norrbotten och till viss del i Västerbotten, Lappland och Ångermanland.

Pumla betyder inte bara julgranskula. På Aftonbladets webbplats uppger signaturen Lottchen i sin blogg att ordet även kan användas om flöten i glas till fisknät och om allehanda ihåliga och sfäriskt formade föremål, till exempel tepumlor ’tekulor’ och kaffepumlor, det vill säga ”runda kaffekannor som återfinns på många kaféer”. På Jockfalls fiske- & fritidsanläggnings webbplats sägs i reglerna för fisket där att ”endast spinnfiske med drag eller wobbler, fiske med pumla samt flugfiske är tillåtet”. Jockfall ligger i Överkalix. I våra dialektsamlingar är det äldsta belägget för pumla från mitten av 1700-talet (”pombla”). Det härrör från Västerbotten utan närmare precisering. Ordet har använts om ett runt märke som har satts i början och slutet av ett utlagt nät och denna betydelse lever uppenbarligen kvar än i dag.

Pommel betecknar i Bureå i Västerbotten ”något runt” enligt våra samlingar. Som exempel nämns julgranspommel. I ordboken Pitemålet (utgiven av ABF Piteåbygden 1991) uppges påombeln betyda ”något stort och runt, till exempel en lampkupa, kraftig svullnad el. dyl.” Mer spritt i landet är att pommel använts om personer som är tjocka, oviga.

Ordet polla har vi belagt från Norrfjärden i Norrbotten med innebörden ’kula’, ’julgransprydnad av rund fason’, ’såpbubbla’. Den vanligaste betydelsen hos polla är annars ’bubbla i vatten’ och från vattenbubblan är steget inte långt till en skimrande julgranskula.