Dialektbloggen

Slafat

Ett slafat (med betoningen vanligen på det sista a:et) är ett mindre, avlångt trätråg med lock.

Tråget användes oftast till att förvara fisk i eller som matsäcksskrin. Ordet har också kunnat användas nedsättande om kvinnor. Ursprungligen är slafat ett lån från tyskan, där Schlagfass betyder 'stort fat att förpacka och sända varor i' (av schlagen 'slå, slå in' och Fass 'fat').

I svenska dialekter har ordet förekommit framför allt i Uppland och alla norrländska landskap.